֚KAYMAK PASTANELERݼ/font>

ֺkaymak Pastaneleri 1988 y�a ᮠi崭ecili鮩 yapan Nurettin ǁPAR taraf䡮 kuruldu.

A罬d�lk g䥮 buyana kalite ve m䥲i memnuniyetini kendine bir ilke edinen ֺkaymak Pastaneleri hijyenik ko쬡rda 崩mini yapt� 쮬erini ilk g뼠ꥮ ve gayret ile 崭ektedir. S嫬i kendini geli鲭e 硢as駥risinde olan ֺkaymak Pastaneleri m䥲ilerinden ald�estekle hizmet alan�er ge祮 gडha da geni崭ektedir. ֺkaymak Pastaneleri m䥲ilerinin talepleri do⵬tusunda Anamur, Ta㵠ve Atakent (Susano쵩 ⥬erini a筽� ֺkaymak Pastaneleri 1996 y�a Nurettin ǁPAR taraf䡮 ֐S Ltd. ޴i. ad᬴䡠⫥t olmu岮 Ayr᠍ ֺkaymak Pastaneleri T렐atent End䲩si taraf䡮 ֐S ismi ile tescillenip markalanm佲. Tarඥ K頝岩 Bakanl�araf䡮 imalathanede yapᮠb쮠쮬er i穮 izin belgesi verilmi鲮 ֺkaymak Pastaneleri hakk䡠bir a罫lama yapan Nurettin ǁPAR; 麬er ֺkaymak Pastanelerini kurduktan sonra en iyi olabilmek i穮 硬�ar� hi砡ra vermedik. Ve bu 硬�ar�n kar콰䡠bug୼岩lerimiz taraf䡮 en 篫 tercih edilen pastane haline geldik. Ǽnk⩺im amac�kaliteli 쮠ve kaliteli hizmet. ֮celikle hedefimiz Akdeniz B짥sinde ve daha sonra T멹e 硰䡠hizmet verebilecek b쫠ve k물 bir firma olmak. Bizler m䥲ilerimizin memnuniyeti i穮 en k쫠ayr佹a dahi iniyoruz. ֲne鮠yeni baᴴ�z bir uygulama ile, laptop kullanan m䥲ilerimize pastanemize geldiklerinde 硬�ar� yapabilmeleri i穮 ADSL ba졮t�edava internet sa콹oruz䥤i.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

viagra billigt kamagra gel cialis pris kamagra pris cialis pris kamagra oral jelly viagra billigt viagra online köpa cialis viagra sverige köpa levitra cialis billigt viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel köpa cialis cialis sverige viagra sverige